Fysioterapeut

Marit Bjørkan

Marit Bjørkan

Bestill time

Les mer

Marit Bjørkan

Marit Bjørkan

Fysioterapeut

412 60 061    Send e-post

Mange faktorer påvirker helsen og vår evne til livsutfoldelse. Mitt engasjement er å bidra til at den enkelte finner sin vei ved hjelp av fysioterapi og/eller samtaleterapi.

Fysioterapi: I behandlingen vektlegges veiledning av individuelt tilpassede øvelser samtidig med undervisning for økt kroppsbevissthet. Øvelser kan rettes mot ulike behov, f.eks. økt styrke, bevegelighet, balanse, avspenning, smertelindring, eller en kombinasjon.

Tilpasset undervisning kombinert med trening kan også tilbys til grupper. Ved ønske om besøk i bedrift/forening er det bare å ta kontakt så kommer vi frem til et passende tidspunkt.

Samtaleterapi: I samtaleterapi benyttes teknikker fra kognitiv atferdsterapi. Metoden benyttes både ved psykiske og fysiske lidelser, bl.a. ved langvarig smerte, stress, mild til moderat angst og depresjon (https://www.kognitiv.no). Den tar utgangspunkt i nåtidige aktuelle utfordringer. Ved ønske om andre helse- eller livsstilsrelaterte endringer kan motiverende samtale (Motivational Interviewing, MI) være en egnet metode.

Tillit, trygghet og trening - din vei til mestring!

Bestill time

Arbeidserfaring

2018 - d.d. Fysioterapeut ved Stamina Ringerike Rehabilitering, ortopedisk avdeling (tidl. NIMI Ringerike) - rehabilitering etter protesekirurgi, ryggkirurgi og langvarig smerteproblematikk i muskel- og skjelett
2016 - 2018 Fysioterapeut ved NIMI Ringerike, ortopedisk avdeling - rehabilitering etter protesekirurgi, ryggkirurgi og langvarig smerteproblematikk i muskel- og skjelett
2011 - 2014 Fysioterapeut ved NIMI Ringerike, ortopedisk avdeling - rehabilitering etter protesekirurgi, ryggkirurgi og langvarig smerteproblematikk i muskel- og skjelett
2010 - 2012 Fysioterapeut i Vestre Viken HF, Ringerike sykehus
2010 - 2011 Kommunefysioterapeut i Nes kommune (Buskerud)
2009 - 2010 Fysioterapeut i turnus - Modum kommune - Vikersund Kurbad A


Utdanning

2014-2017 Master i helsefagvitenskap, Universitetet i Oslo
2006-2009 Bachelor i Fysioterapi, Høgskolen i Oslo


Videreutdanning

2013-2014 Kognitiv terapi, trinn I, NFKT/Høgskolen i Sogn
2012 Coaching og livslæring II, Høgskolen i Oslo
2010 Motiverende samtale (Motivational Interviewing), Høgskolen i Oslo


Kurs

2019 Innføring i metakognitiv terapi - hvordan arbeide terapautisk med grubling og bekymring, 1 dag, Modum Bad, v/psykolog Sverre Urnes Johson.
2018 Fagseminar, 1 dag, Sykehuset i Vestfold/Kysthospitalet, Larvik. Tema: Cognitive Functional Therapy - making sense of pain, kognitiv terapi, ACT og Brief Intervention i muskel og skjelletbehandling.
2017 Workshop, 2 dager, Mestringsorientert smertebehandling med ACT, avd for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital
2015 AktivA-kurs, aktiv med artrose, 1 dag, Oslo universitetssykehus
Årlig fra 2014 Norsk Smerteforenings årlige nasjonale fagkonferanse, Oslo
2013 Elektiv Ortopedi, 1 uke, St. Olavs Hospital, Trondheim


Medlem av Norsk Fysioterapautforbund (NFF), Norsk forening for kognitiv terapi, (NFKT) og Norsk Smerteforening (NOSF).