Smittevernsreglement

Oppdatert 11.11.20


Sikringspartner foretar døgnkontinuerlig patruljering og kontroll.

Permanente smittevernsregler:

 1. Du skal sjekke inn og ut når du trener på senteret. Får du ikke sjekket inn så kan du ikke trene og du må ta kontakt med kundeservice for hjelp. Innsjekk gjøres ved å lese av digitalt (qr-kode) eller fysisk medlemskort på inngangsleser.

 2. Du skal kun trene om du er symptomfri. Ta kontakt med lege for medisinske råd dersom du tilhører risikogruppe. Får du symptomer på sykdom underveis i økten skal du forlate lokalet og gi beskjed til senteret.

 3. Du skal desinfisere hender når du ankommer og drar fra senteret.

 4. Du skal vaske alle punkter du berører på apparater og utstyr. Dette gjelder også manualer, vektstenger, vektskiver, matter, baller etc. Du finner sprayflasker og mikrofiberklut på senteret. Hent dette umiddelbart når du ankommer senteret og ha alltid med deg rundt. Vask også flasken når den legges på plass. Det er ikke tillatt å dele flaske.

Midlertidige smittevernsregler fra 05.11.20:

 1. 75 minutter maksimal oppholdstid om du ankommer senteret i tidsrommet mandag til onsdag 15:00 - 20:00. 120 minutter maksimal oppholdstid om du ankommer utenom dette tidsrommet.

 2. Du skal holde 2 meter avstand til andre trenende. Dette gjelder uavhengig av om dere er nærkontakter. Unntak på kondisjonsapparater hvor det er skillevegger mellom apparatene.

 3. Det er ikke tillatt å dusje i våre garderober i Hønefoss i følgende tidsrom.

  mandag - torsdag kl 15:00 - 21:30
  fredag kl 15:00 - 18:00

  Du kan skifte og låse inn i skap, men vi oppfordrer sterkt om at du kommer ferdig skiftet.

 4. Det er ikke tillatt med samtrening. Eksempelvis at man kjører et apparat annenhver gang eller at man "spotter" en annen i frivektsavdelingen.

 5. Det er ikke tillatt å benytte flere apparater av gangen, eksempelvis at man kjører annenhver serie på to styrkeapparater.

 6. Det er ikke tillatt med mer enn 2 minutter pauser mellom hver serie i frivektsavdeling og på styrkeapparater. Oppfordrer på generelt grunnlag om kortere pauser.

Midlertidige smittevernstiltak fra 05.11.20:

 1. Vi tar bort trivselsavdeling midlertidig for å unngå unødig opphold i lokalene.